Skip to content

Turnustjenesten ramler sammen

30.01.11

Til de som er opptatt av turnustjenesten for leger i Norge

Turnustjenesten lider under en rekke problemer, noe mange av dere vil kjenne til. I teksten under er disse forsøkt oppsummert, og satt sammen med en appell til relevante beslutningstakere om å gjøre noe før tjenesten ramler helt sammen. De som forvalter tjenesten har brukt «fornekt og fortreng»-taktikken på problemet i snart ti år, og den nåværende krisen er et resultat av dette. Nå må noe skje. Alle oppfordres til å kopiere tekste undern (eller skrive sin egen versjon) og sende det til epostadressene som er listet opp nederst, samt alle andre kontakter og adresser du kan tenke på som er relevante. Det blir ingen fakkeltog av at medisinstudenter må vente på turnustjenesten sin, men ventelistene er kun symptomet på en rekke langt alvorligere problem, og de som sitter med ansvaret og kan gjøre noe med saken må gjøres oppmerksomme på dette.

Her er teksten:

Kjære beslutningstaker i helsevesenet

Turnustjenesten for leger har i flere tiår sikret hele landet legedekning, og gitt nyutdannede medisinere en trygg faglig forankring og en felles forståelse av det norske helsevesenet. Den er nå i ferd med å ramle fullstendig sammen. Denne krisen har vært underveis i snart ti år, men de ansvarlige i embedsverk og forvaltning har vist seg ute av stand til å avverge den. Vi ber deg innstendig om å bruke din innflytelse til å ta grep nå.

Problemene:

– Kapasiteten er sprengt. På tjue år har antall medisinstudenter i Norge økt fra 1100 til 3600, og norske medisinstudenter i utlandet er åttedoblet fra 300 til 2500. I tillegg har alle med medisinutdanning fra EØS-land rett til å melde seg på loddtrekningen der turnusplassene blir fordelt.

– Seks måneders venteliste har eksistert siden 2003, og utvidelse til ett år vil snart tvinge seg fram. Ved sist trekning var det over tusen påmeldte til 450 plasser. Ingen vet hvor mange av de vel 600 overflødige som søker om igjen ved neste trekning.

– For EØS-søkere er turnustjenesten en attraktiv jobb, men det har få konsekvenser for dem om de plutselig bestemmer seg for å gjøre noe annet. For flere helseforetak skaper det store personalproblemer hvert eneste år når turnusleger simpelthen ikke dukker opp. Absurd nok blir ofte norske studenter som står på ventelistene ansatt som vikarer i disse stillingen, men uten å få dette godkjent som turnustjeneste.

– Uavklarte forhold i regelverk og juss gjør at studenter med utdanning fra EØS for tiden kan jobbe som lege i Norge uten turnustjeneste (men de har likevel rett til turnusplass om de ønsker det), mens innenlandsstudenter er pliktige til å ta turnus før de får autorisasjon. Turnustjenestens funksjon som garantist for faglig kompetente leger med helhetlig kjennskap til det norske helsevesen er derfor i ferd med å bli undergravd.

– Det finnes ingen offisiell evaluering eller kvalitetskontroll av tjenesten. Det snakkes ikke høyt om det, men hvert år risikerer vi at uegnede, i verste fall farlige, leger får autorisasjon simpelthen fordi de forblir en økonomisk og administrativ belastning for helseforetaket dersom man underkjenner turnustjenesten deres.

Konsekvensene – private og samfunnsøkonomiske

Privat må mennesker i slutten av tyveårene sette livet på vent i to og et halvt år, både i forhold til partner, bolig, jobb og barn. Det siste er spesielt verdt å merke seg ettersom et klart flertall av medisinstudenter nå er kvinner. Står man på venteliste kan et tilbud om plass i motsatt ende av landet i teorien dukke opp når som helst.

Vel så viktige er imidlertid de samfunnsøkonomiske aspektene som er i spill.  Det er legen som skriver ut sykemeldinger, bestiller MR-undersøkelser og vurderer om ambulansehelikopteret må rykke ut. Usikre og uerfarne leger er dyre leger. De er kanskje de dyreste offentlige ansatte som finnes i Norge, ettersom de i kraft av sin stilling kan utløse en kaskade av utgifter i andre deler av helsevesenet.

De som venter på turnusplass blir nesten uten unntak henvist til korte vikariater med såkalt Midlertidig lisens. Denne lisensen er begrenset ift. hvilke typer arbeid de kan utføre. Knapt noe av det de gjør er tellende for fremtidig spesialisering, og det tar dermed mye lengre tid før samfunnet kan gjøre seg nytte av deres tjenester som ferdige spesialister. De har ingen rett til veiledning eller oppfølging. Det har altså oppstått en underklasse av  ansatte som reduserer effektiviteten og den faglige kvaliteten i helseforetakene.

Løsninger – på kort og lang sikt

Det overordnet viktigste for en turnuslege er å få behandle og følge opp innlagte pasienter over tid på en sengepost, samt å trenes opp til å takle nødsituasjoner i akuttmottak og på legevakt.  Tradisjonelt har sykehus-delen av tjenesten foregått innen kirurgi og indremedisin. Landets indremedisinske og kirurgiske avdelinger, som det blir gradvis færre av pga. økt funksjonsfordeling og nedlegging av lokalsykehus, har imidlertid ikke lenger kapasitet til å ta imot og lære opp alle de nyutdannede.

Noe som er raskt gjennomførbart er å opprette plasser utenfor de tradisjonelle kirurgiske og indremedisinske avdelingene, men samtidig sørge for at de som har slik tjeneste får den nødvendige mengde erfaring fra akuttmottak og vakttjeneste, slik at de er i stand til å håndtere nødsituasjoner på lik linje med dagens turnusleger. Disse stillingene vil ikke koste nevneverdig mer enn de vikariatene nesten alle på venteliste har i dag. Dette er ikke nødvendigvis en ideéll løsning, og den trenger ikke være permanent. Den er imidlertid relativt ukontroversiell sammenlignet med alternativene, og den tar den verste brodden av noe som er i ferd med å bli et problem for hele helsevesenet.

Turnsutjenesten har vært utredet en rekke ganger de siste ti årene, alltid med samme problemstillinger og de samme løsningsforslagene. Alternativene har ligget på bordet lenge, men ingenting har blitt gjort; Turnustjenesten ligger i et komplisert område mellom medisinskfaglige, juridiske og politiske hensyn. Helsedirektoratet har så smått startet arbeidet med å utforme en fremtidig versjon av turnustjenesten, men dette ligger flere år frem i tid. Problemene er her nå. Jeg håper du kan bidra til å løse dem.

Takk for oppmerksomheten.

Epostadresser (klipp og lim!):

Relevante adresser i Helse- og omsorgsdepartementet:
postmottak@hod.dep.no, Ragnhild.Mathisen@hod.dep.no, Tone.Tofte@hod.dep.no, Robin.Martin.Kass@hod.dep.no, Bjorn.Erikstein@hod.dep.no, Tor.Am@hod.dep.no, inv@hod.dep.no

Epostadresse til Helse- og omsorgskomiteen:
helse-omsorg@stortinget.no, bent.hoie@stortinget.no, kjersti.toppe@stortinget.no, tore.hagebakken@stortinget.no, jorodd.asphjell@stortinget.no, laila.davoy@stortinget.no, jon-jeger.gasvatn@stortinget.no, geir-ketil.hansen@stortinget.no, are.helseth@stortinget.no, kari-kjonaas.kjos@stortinget.no, tove.knutsen@stortinget.no, sonja.mandt@stortinget.no, per-arne.olsen@stortinget.no, wenche.olsen@stortinget.no, sonja-irene.sjoli@stortinget.no, erna.solberg@stortinget.no

Fylkesleger:
postmottak@fmos.no, helsetilsynet@fmos.no, elisabeth.markhus@fmos.no, helsetilsynet@fmoa.no, petter.schou@fmoa.no, trond.lutnas@fmhe.no, helsetilsynet@fmop.no, kko@fmbu.no, sli@fmve.no, sta@fmte.no, elb@fmaa.no, kha@fmva.no, pal.iden@fmro.no, helga.arianson@fmho.no, pst@fmsf.no, christian.bjelke@fmmr.no, jan.vaage@fmst.no, JLE@fmno.no, col@fmtr.no, Karin.Straume@fmfi.no

Ulike medlemmer av styret i de regionale helseforetakene:
bjorg.henriksen@helse-sunnmore.no, ivar.gotaas@helsenr.no, panilsen@mimer.no, jandahle@tussa.com, bjorn.kaldhol@kaldhol.as

Reklamer

From → Uncategorized

17 kommentarer
 1. Medisinstudent permalink

  Veldig bra skrevet! Hadde bare noen hørt på deg/ oss!

 2. Medisin_Bergen permalink

  Godt skrevet! Håper andre også følger opp og sprer teksten.

 3. Tommy permalink

  Da var det sent. Håper noen av mottakerene er anstendige mennesker som leser teksten. Så kan vi bare håpe at noen tar ansvar og taler vår sak på den politiske arena.

 4. Med.stud Bergen permalink

  Sendt:) Kjempebra tiltak for saken!

 5. Sverre permalink

  To tumler opp

 6. Nikko permalink

  Flott

 7. Medisinstudent, Oslo permalink

  Veldig bra! Nå må noe gjøres!!

 8. Stud.med. permalink

  Bra! En annen mer langsiktig mulighet er å gjøre turnustjenesten til en del av studiet og begrense antall norske medisinstudenter i utlandet via Samordna opptak.

 9. Rune permalink

  Kjempebrev! Har sendt til alle. Er det en idé å sende til de store mediene også?

 10. Cand.med, permalink

  Bra og konsist skrevet. Sendt!

 11. Sendt.
  Bare for å spørre først og få avklart det. Har du/dere som står bak bloggen noe mot at vi som har lest dette og bryr oss sprer dette videre gjennom våre blogger?

 12. Bra brev, men tynt argument å kalle det «livet på vent» mtp familie og barn! Hva i all verden hindrer en å få barn før/under turnus?

  • Antar det tar utgangspunkt i at det er vanskeligere å få lån til å skaffe egen bolig etc. med et vikariat enn om man får turnusplass og får fullført en utdannelse som gir ei lønn som gjør de i stand til å betale lånet, uten at jeg skal si noe sikkert om hva som er bakgrunnen.

 13. silje, stud.med Bergen permalink

  Tusen takk for innsatsen din !

 14. Anonym permalink

  Flott at du engasjerer deg!
  Helt enig i at livet kan oppleves å bli satt på vent. Det er mange som ikke har jobbet seg til fulle rettigheter hva angår svangerskapspenger og fødselspermisjon. Økonomi blir selvfølgelig et viktig moment. Mange har heller ikke kjøpt bolig nettopp med tanke på at man skal ut på turnus og at man ikke nødvendigvis vet hvor man skal jobbe senere.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Turnustjenesten ramler sammen (via Ibiubu’s Weblog) « Arnfinn drodler videre

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: